แนวทางแต่ละเซิฟเวอร์ (มีให้เลือกทั้งหมด 6 เซิฟเวอร์)

Server 1

PVP ON : 2ชม. / PVP : OFF 2ชม. (สลับกัน)

ตายของตก / ตัวไม่นอน

Server 2

PVP ON : 2ชม. / PVP : OFF 2ชม. (สลับกัน)

ตายของไม่ตก / ตัวไม่นอน

Server 3

PVP ON : 2ชม. / PVP : OFF 2ชม. (สลับกัน)

ตายของไม่ตก / ตัวไม่นอน

Server 4

PVP ON : 24ชม. (เปิดตลอดเวลา)

ตายของตก / ตัวไม่นอน

Server 5

PVP ON : 24ชม. (เปิดตลอดเวลา)

ตายของตก / ตัวนอนในเกม

Server 6

PVP ON : 24ชม. (เปิดตลอดเวลา)

ตายของไม่ตก / ตัวไม่นอน


ข้อมูลเพิ่มเติม (อ่านก่อนสำหรับผู้เล่นใหม่)

(สำคัญมาก) อย่าลืมซ่อมบ้านทุกวันด้วยนะครับคำสั่ง /repair on แล้วตีที่พื้นบ้าน! (ถ้าไม่ซ่อมติดกัน 4 - 5 วันบ้านจะพัง)

• (SV.2, SV.3, SV.6) ตายของไม่ตก *ยกเว้นโดนสัตว์ฆ่าของตก*

• (SV.1, SV.2, SV.3, SV.4, SV.6) โบนัสฟามไอเทม +50% ทุกวันช่วงเวลา 18.00น. - 20.00น.

• (SV.5 เท่านั้น) โบนัสฟามไอเทม +50% จะเปิด 1ชม. / ปิด 2ชม. (สลับกัน)

• (SV1, SV.2, SV.3) เวลา PVP : 00.00น. - 02.00น. / 04.00น. - 06.00น. / 08.00น. - 10.00น. / 12.00น. - 14.00น. / 16.00น. - 18.00น. / 20.00น. - 22.00น.

• (No Research Kit) ไม่มีกล่องฟ้าในเกม, ใบคราฟสามารถหาดรอปในเกมได้ทั้งหมด!

อันดับนักฆ่า (Ranking Kill)

Server 1

  • 1
    Rsop_Film-X

    Kill : 986 / Death : 461 / Headshot : 420

  • 2
    MoJizaEiEi.

    Kill : 663 / Death : 20 / Headshot : 569

  • 3
    Jerry.

    Kill : 571 / Death : 138 / Headshot : 123

  • 4
    [K4]-ZBoM

    Kill : 560 / Death : 443 / Headshot : 129

  • 5
    Focus.

    Kill : 417 / Death : 253 / Headshot : 101

  • 6
    -TRUE_MOVE-

    Kill : 417 / Death : 171 / Headshot : 118

  • 7
    Rosp_Film-Z

    Kill : 414 / Death : 332 / Headshot : 149

  • 8
    [P_c_X]-.-

    Kill : 396 / Death : 307 / Headshot : 112

  • 9
    AFVDG

    Kill : 383 / Death : 243 / Headshot : 125

  • 10
    [H-1]

    Kill : 370 / Death : 96 / Headshot : 147

Server 2

  • 1
    -[L]ce.Cold.

    Kill : 1775 / Death : 199 / Headshot : 174

  • 2
    film.

    Kill : 1512 / Death : 493 / Headshot : 471

  • 3
    AAA.TAR

    Kill : 977 / Death : 361 / Headshot : 450

  • 4
    LaemSing.

    Kill : 803 / Death : 332 / Headshot : 220

  • 5
    AAA.TA

    Kill : 767 / Death : 416 / Headshot : 439

  • 6
    Burapa.

    Kill : 526 / Death : 184 / Headshot : 133

  • 7
    nanno

    Kill : 523 / Death : 280 / Headshot : 142

  • 8
    -].Dead.[-

    Kill : 501 / Death : 132 / Headshot : 196

  • 9
    [ATM].Po15

    Kill : 466 / Death : 199 / Headshot : 111

  • 10
    -Doraemon

    Kill : 398 / Death : 152 / Headshot : 140

Server 3

  • 1
    [iN].-[K]ing

    Kill : 2014 / Death : 272 / Headshot : 554

  • 2
    S-L-O-W

    Kill : 987 / Death : 422 / Headshot : 289

  • 3
    JONE500.

    Kill : 900 / Death : 539 / Headshot : 234

  • 4
    [69.]..ShiNoZaKi..

    Kill : 805 / Death : 243 / Headshot : 180

  • 5
    [iN].-[A]nthony

    Kill : 595 / Death : 357 / Headshot : 195

  • 6
    jamesgmtod

    Kill : 561 / Death : 736 / Headshot : 196

  • 7
    Steve.

    Kill : 552 / Death : 245 / Headshot : 191

  • 8
    3rd.

    Kill : 489 / Death : 319 / Headshot : 140

  • 9
    S-N-O-W.

    Kill : 461 / Death : 361 / Headshot : 171

  • 10
    -oGWo-

    Kill : 443 / Death : 191 / Headshot : 153

Server 4

  • 1
    WEDNESDAY

    Kill : 757 / Death : 244 / Headshot : 269

  • 2
    noey.

    Kill : 517 / Death : 168 / Headshot : 140

  • 3
    [Ranger]Black

    Kill : 484 / Death : 262 / Headshot : 163

  • 4
    [[Paksxy]]

    Kill : 463 / Death : 166 / Headshot : 147

  • 5
    rainbowOfevil

    Kill : 432 / Death : 110 / Headshot : 115

  • 6
    StarTer

    Kill : 362 / Death : 123 / Headshot : 97

  • 7
    RIONZ.

    Kill : 345 / Death : 129 / Headshot : 122

  • 8
    [PRONG-TAY]

    Kill : 287 / Death : 221 / Headshot : 74

  • 9
    X)

    Kill : 277 / Death : 87 / Headshot : 65

  • 10
    PiPo-P

    Kill : 274 / Death : 89 / Headshot : 77

Server 5

  • 1
    2499.-

    Kill : 442 / Death : 123 / Headshot : 257

  • 2
    Headshot.

    Kill : 309 / Death : 133 / Headshot : 79

  • 3
    TiMO

    Kill : 293 / Death : 237 / Headshot : 75

  • 4
    CassRiver

    Kill : 267 / Death : 182 / Headshot : 104

  • 5
    -)Naphat.

    Kill : 259 / Death : 75 / Headshot : 67

  • 6
    chickenwrrior.

    Kill : 248 / Death : 109 / Headshot : 66

  • 7
    theBiRtATP

    Kill : 214 / Death : 133 / Headshot : 66

  • 8
    BoaBle-M-

    Kill : 195 / Death : 141 / Headshot : 57

  • 9
    StarTer

    Kill : 155 / Death : 80 / Headshot : 56

  • 10
    Chai.

    Kill : 150 / Death : 145 / Headshot : 46

Server 6

  • 1
    OpenGGN[-.-]

    Kill : 433 / Death : 126 / Headshot : 142

  • 2
    [MaFia]CHAY

    Kill : 411 / Death : 78 / Headshot : 121

  • 3
    MinORu[-.-]

    Kill : 399 / Death : 76 / Headshot : 111

  • 4
    ONeKillza

    Kill : 341 / Death : 141 / Headshot : 102

  • 5
    AJTU123

    Kill : 338 / Death : 321 / Headshot : 95

  • 6
    OREO[-_-]

    Kill : 272 / Death : 183 / Headshot : 79

  • 7
    [PlaY-STore]

    Kill : 265 / Death : 189 / Headshot : 87

  • 8
    boom0547

    Kill : 254 / Death : 219 / Headshot : 93

  • 9
    -Boss-

    Kill : 202 / Death : 132 / Headshot : 61

  • 10
    [Slayer]_Gu-Non

    Kill : 169 / Death : 126 / Headshot : 36

ข้อมูลเพิ่มเติม (อ่านก่อนสำหรับผู้เล่นใหม่)

• ผู้เล่นที่ได้อันดับ 1 จะได้รับยศ (Legend) และอันดับ 2 - 3 จะได้ยศ (Master) และอันดับ 4 - 10 จะได้ยศ (Killer)

• ข้อมูลจะทำการรีใหม่ทุก 1 เดือน, คนที่ติดอันดับ 1 จะได้ 100 Point, อันดับ 2 จะได้ 70 Point, อันดับ 3 จะได้ 50 Point

• กำหนดการรีอันดับครั้งต่อไปคือวันที่ 30 ก.ย. 2561 เวลา 23.59น. (เที่ยงคืน)