แนวทางแต่ละเซิฟเวอร์ (มีให้เลือกทั้งหมด 6 เซิฟเวอร์)

Server 1

PVP ON : 2ชม. / PVP : OFF 2ชม. (สลับกัน)

ตายของตก / ตัวไม่นอน

Server 2

PVP ON : 2ชม. / PVP : OFF 2ชม. (สลับกัน)

ตายของไม่ตก / ตัวไม่นอน

Server 3

PVP ON : 2ชม. / PVP : OFF 2ชม. (สลับกัน)

ตายของไม่ตก / ตัวไม่นอน

Server 4

PVP ON : 24ชม. (เปิดตลอดเวลา)

ตายของตก / ตัวไม่นอน

Server 5

PVP ON : 24ชม. (เปิดตลอดเวลา)

ตายของตก / ตัวนอนในเกม

Server 6

PVP ON : 24ชม. (เปิดตลอดเวลา)

ตายของไม่ตก / ตัวไม่นอน


ข้อมูลเพิ่มเติม (อ่านก่อนสำหรับผู้เล่นใหม่)

(สำคัญมาก) อย่าลืมซ่อมบ้านทุกวันด้วยนะครับคำสั่ง /repair on แล้วตีที่พื้นบ้าน! (ถ้าไม่ซ่อมติดกัน 4 - 5 วันบ้านจะพัง)

• (SV.2, SV.3, SV.6) ตายของไม่ตก *ยกเว้นโดนสัตว์ฆ่าของตก*

• (SV.1, SV.2, SV.3, SV.4, SV.6) โบนัสฟามไอเทม +50% ทุกวันช่วงเวลา 18.00น. - 20.00น.

• (SV.5 เท่านั้น) โบนัสฟามไอเทม +50% จะเปิด 1ชม. / ปิด 2ชม. (สลับกัน)

• (SV1, SV.2, SV.3) เวลา PVP : 00.00น. - 02.00น. / 04.00น. - 06.00น. / 08.00น. - 10.00น. / 12.00น. - 14.00น. / 16.00น. - 18.00น. / 20.00น. - 22.00น.

• (No Research Kit) ไม่มีกล่องฟ้าในเกม, ใบคราฟสามารถหาดรอปในเกมได้ทั้งหมด!

อันดับนักฆ่า (Ranking Kill)

Server 1

 • 1
  [Tony_Chopper]

  Kill : 496 / Death : 114 / Headshot : 142

 • 2
  [Area51]Guy

  Kill : 362 / Death : 96 / Headshot : 212

 • 3
  Mari0

  Kill : 319 / Death : 113 / Headshot : 109

 • 4
  SUPPER-T-

  Kill : 265 / Death : 117 / Headshot : 107

 • 5
  Aloha.

  Kill : 240 / Death : 81 / Headshot : 56

 • 6
  Blaster-.D

  Kill : 211 / Death : 98 / Headshot : 51

 • 7
  Rsop_Film-X

  Kill : 169 / Death : 146 / Headshot : 39

 • 8
  [Jed]

  Kill : 133 / Death : 23 / Headshot : 32

 • 9
  Linda

  Kill : 127 / Death : 80 / Headshot : 46

 • 10
  Dobber

  Kill : 126 / Death : 47 / Headshot : 38

Server 2

 • 1
  -oGWo-

  Kill : 637 / Death : 206 / Headshot : 206

 • 2
  SuPerGril

  Kill : 523 / Death : 138 / Headshot : 183

 • 3
  SUPPER-N-

  Kill : 411 / Death : 255 / Headshot : 165

 • 4
  [Sei-ponoi]101

  Kill : 324 / Death : 103 / Headshot : 92

 • 5
  FoNlvxz

  Kill : 283 / Death : 342 / Headshot : 89

 • 6
  -[MJ]-[AOMDK41]-

  Kill : 261 / Death : 100 / Headshot : 100

 • 7
  Orspa

  Kill : 260 / Death : 190 / Headshot : 93

 • 8
  -.E.Yee.-

  Kill : 223 / Death : 244 / Headshot : 68

 • 9
  lbb022456

  Kill : 220 / Death : 438 / Headshot : 81

 • 10
  asdasdasd

  Kill : 169 / Death : 82 / Headshot : 77

Server 3

 • 1
  [1669.].Phraram.

  Kill : 1725 / Death : 240 / Headshot : 1273

 • 2
  [1669.].Cheprang.

  Kill : 1420 / Death : 430 / Headshot : 441

 • 3
  [Qr]TarHumNoi.

  Kill : 1062 / Death : 357 / Headshot : 354

 • 4
  Evolution.-

  Kill : 863 / Death : 601 / Headshot : 260

 • 5
  [1669.].MoSek.

  Kill : 750 / Death : 300 / Headshot : 418

 • 6
  [Qr].

  Kill : 590 / Death : 412 / Headshot : 175

 • 7
  [Qr].MiiYaZuuNo

  Kill : 525 / Death : 260 / Headshot : 111

 • 8
  -Replay.-

  Kill : 507 / Death : 482 / Headshot : 169

 • 9
  HoffmanTheT.V.

  Kill : 498 / Death : 314 / Headshot : 156

 • 10
  [Qr]STORM7.1

  Kill : 472 / Death : 190 / Headshot : 155

Server 4

 • 1
  [PRONG-TAY]

  Kill : 1014 / Death : 396 / Headshot : 354

 • 2
  [DraGon-Red]-Nut

  Kill : 911 / Death : 589 / Headshot : 306

 • 3
  [Area51]Guy

  Kill : 534 / Death : 205 / Headshot : 189

 • 4
  (H3.O)Zeemossky

  Kill : 501 / Death : 515 / Headshot : 142

 • 5
  pon1150.

  Kill : 463 / Death : 305 / Headshot : 158

 • 6
  [NINJA]JaneZa555

  Kill : 342 / Death : 289 / Headshot : 98

 • 7
  kukoo12

  Kill : 336 / Death : 288 / Headshot : 95

 • 8
  loves080

  Kill : 320 / Death : 349 / Headshot : 196

 • 9
  [[Paksxy]]

  Kill : 319 / Death : 101 / Headshot : 87

 • 10
  -UD-[KingBom]

  Kill : 302 / Death : 210 / Headshot : 82

Server 5

 • 1
  123-.

  Kill : 340 / Death : 208 / Headshot : 125

 • 2
  [Werewolf]-XC

  Kill : 285 / Death : 227 / Headshot : 101

 • 3
  HumNoy-.

  Kill : 242 / Death : 206 / Headshot : 70

 • 4
  Hughes

  Kill : 233 / Death : 132 / Headshot : 73

 • 5
  Crack-head

  Kill : 196 / Death : 71 / Headshot : 86

 • 6
  _LINE_.

  Kill : 196 / Death : 168 / Headshot : 59

 • 7
  Charlie..

  Kill : 184 / Death : 153 / Headshot : 76

 • 8
  HeadShot-

  Kill : 175 / Death : 217 / Headshot : 35

 • 9
  Chai.

  Kill : 169 / Death : 126 / Headshot : 55

 • 10
  Ramaching.

  Kill : 166 / Death : 99 / Headshot : 34

Server 6

 • 1
  -[MJ]-KanomPang

  Kill : 573 / Death : 342 / Headshot : 207

 • 2
  MiNi_TiGer.-

  Kill : 540 / Death : 122 / Headshot : 451

 • 3
  -[MJ]-[AOMDK41]-

  Kill : 501 / Death : 264 / Headshot : 169

 • 4
  Forthtin.

  Kill : 368 / Death : 334 / Headshot : 140

 • 5
  DAFA

  Kill : 314 / Death : 99 / Headshot : 132

 • 6
  OhEiEi-[4-Yes]

  Kill : 279 / Death : 46 / Headshot : 97

 • 7
  shadow_winer

  Kill : 255 / Death : 207 / Headshot : 58

 • 8
  RBVCDAG.

  Kill : 220 / Death : 263 / Headshot : 61

 • 9
  -Drink-

  Kill : 207 / Death : 56 / Headshot : 44

 • 10
  Charlie..

  Kill : 202 / Death : 162 / Headshot : 65

ข้อมูลเพิ่มเติม (อ่านก่อนสำหรับผู้เล่นใหม่)

• ผู้เล่นที่ได้อันดับ 1 จะได้รับยศ (Legend) และอันดับ 2 - 3 จะได้ยศ (Master) และอันดับ 4 - 10 จะได้ยศ (Killer)

• ข้อมูลจะทำการรีใหม่ทุก 1 เดือน, คนที่ติดอันดับ 1 จะได้ 100 Point, อันดับ 2 จะได้ 70 Point, อันดับ 3 จะได้ 50 Point

• กำหนดการรีอันดับครั้งต่อไปคือวันที่ 30/12/2561 เวลา 23.59น. (เที่ยงคืน)