รวมคำสั่งในเกมทั้งหมด

อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ : 26/07/2562

# คำสั่งระบบ Repair (ซ่อมบ้าน) *สำคัญมากต้องซ่อมบ้านไม่งั้นบ้านจะพังทั้งหลัง*

พิมพ์คำสั่ง รายละเอียด
/repair on

เปิดสถานะเตรียมซ่อมบ้าน (แล้วให้โจมตีไปที่พื้นหรือเสาบ้านเพื่อยืนยันการซ่อมบ้านหลังนั้น)

(คลิปวิธีการใช้งานระบบ Repair : https://youtu.be/xYWrvs5EtoI)

• แนะนำให้ซ่อมบ้านทุกวันนะครับ วันละ 1 ครั้ง (1 คนจะซ่อมบ้านได้แค่ 1 ครั้ง/วัน เท่านั้น)

คำเตือน : หากไม่ซ่อมบ้านติดต่อกัน 4 - 5 วันจะทำให้บ้านพังหมด


# คำสั่งทั่วไปพื้นฐาน

พิมพ์คำสั่ง รายละเอียด
/player ตรวจสอบจำนวนคนออนไลน์ในเซิฟเวอร์
/ping ตรวจสอบค่าปิงของคุณ
/loc ตรวจสอบพิกัด X,Y,Z ของคุณว่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ของแผนที่
/pk ตรวจสอบสถานะ PVP และเวลาที่จะเปิด/ปิด PVP ของเซิฟเวอร์
/suicide ฆ่าตัวเองตาย
/kd ตรวจสอบข้อมูล Kill, Death, Headshot

/ds X Y Z (พิกัด X Y Z ลงไป)

ตัวอย่าง /ds 5250 370 -4850

เช็คระยะห่างของเรากับพิกัดที่กำหนดว่าอยู่ห่างจากพิกัดนั้นกี่เมตร

(คลิปวิธีใช้เบื้องต้น : https://youtu.be/qGlmFDE8sWk)

F1 แล้ว grass.on true หรือ false เปิด หรือ ปิดหญ้าในเกม
F1 แล้ว render.fov 60 ถึง 120 ปรับระยะการมอง ปรับได้ระหว่าง 60 - 120 (60 = ค่าปกติ) ยิงปรับเยอะระยะการมองจะยิ่งดูห่างออกไป
/b (SV.3 เท่านั้น) ตรวจสอบเวลาเปิด/ปิด โบนัสฟาม
/pf ดูข้อมูลส่วนของคุณเบื้องต้น (พ้อยต์ที่มี, เติมเงินทั้งหมด, เวลาออนไลน์เกมทั้งหมด)

# คำสั่งระบบ Warp (วาปไปยังเมือง) *ใช้ได้เฉพาะ SV.1, SV.2 เท่านั้น*

พิมพ์คำสั่ง รายละเอียด
/warp small

วาปไปเมือง Small Rad Town * ดีเลย์ 30 นาที *

/warp big

วาปไปเมือง Big Rad Town * ดีเลย์ 40 นาที *

/warp fac

วาปไปเมือง Factory Rad Town * ดีเลย์ 40 นาที *


# คำสั่งระบบ Remove (พังสิ่งก่อสร้างของตัวเอง)

พิมพ์คำสั่ง รายละเอียด
/remove on เปิดใช้งานโหมดทำลายสิ่งก่อสร้าง
/remove off ปิดใช้งานโหมดทำลายสิ่งก่อสร้าง
/remove share ชื่อในเกม

แชร์โหมดทำลายสิ่งก่อสร้างของเราให้คนอื่น

(สามารถแชร์สูงสุดได้แค่จำนวน 3 คนเท่านั้น)

/remove unshare ชื่อในเกม ยกเลิกแชร์โหมดทำลายสิ่งก่อสร้างของเราให้คนอื่น
/remove unshareall ยกเลิกแชร์โหมดทำลายสิ่งก่อสร้างของเราให้คนอื่นทั้งหมด
/remove list ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่เคยทำการแชร์ให้

• อ่านก่อน : ต้องใช้อาวุธประเภทระยะประชิดเท่านั้น (Rock, Pick Axe, Hatchet, Stone Hatchet)


# คำสั่งระบบ Share Door (แชร์ประตูบ้าน)

พิมพ์คำสั่ง รายละเอียด
/door share ชื่อในเกม แชร์ประตูบ้านให้คนอื่นสามารถเปิดประตูได้
/door unshare ชื่อในเกม ยกเลิกแชร์ประตูบ้านให้คนอื่น
/door unshareall ยกเลิกแชร์ประตูบ้านที่เราเคยแชร์ให้คนอื่นทั้งหมด
/door list ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่เคยทำการแชร์ให้

• หมายเหตุ : การแชร์ประตูให้คนอื่นจะสามารถเปิดได้ทุกประตูที่เป็นของเราและอันที่วางใหม่ด้วย!


# คำสั่งระบบ Clan (แคลน)

พิมพ์คำสั่ง รายละเอียด
/clan cre ชื่อแคลน สร้างแคลนชื่อห้ามเกิน 15 ตัวอักษร (ตัวอักษร A-Z, 0-9 เท่านั้น)
/clan add ชื่อในเกม ส่งคำเชิญชวนคนอื่นเข้าร่วมแคลน (ต้องเป็นหัวหน้าหรือรองแคลนเท่านั้น)
/clan acc ยอมรับคำเชิญเข้าร่วมแคลนที่มีคนเชิญมา (ต้องรีบพิมพ์รับภายใน 10 วินาที)
/clan kick ชื่อในเกม เตะผู้เล่นออกจากแคลน (ต้องเป็นหัวหน้าหรือรองแคลนเท่านั้น)
/cm ข้อความ พิมพ์คุยเฉพาะคนในแคลนเท่านั้น
/clan online ตรวจสอบสมาชิกในแคลนที่ออนไลน์อยู่ในตอนนี้
/clan info ตรวจสอบชื่อแคลนและจำนวนสมาชิกในแคลนทั้งหมด
/clan view เปิด/ปิด ใช้งานโหมดมองเห็นชื่อและระยะห่างสมาชิกในแคลนแต่ละคนได้ (สมาชิกต้องอยู่ในระยะไม่เกิน 250m)
/clan upgrade

อัพเกรดจำนวนสมาชิกของแคลนจาก 20 คนเพิ่มเป็น 30 คน (เสียค่าใช้จ่าย 50 Point)

(สมาชิกแคลนสามารถขยายสูงสุดได้แค่ 30 คนเท่านั้น)

/clan mod_add ชื่อในเกม แต่งตั้งผู้เล่นเป็นตำแหน่งรองแคลน (สามารถตั้งได้แค่ 1 คนเท่านั้น)
/clan mod_remove ปลดผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งรองแคลนออก
/clan exit ออกจากแคลน (หากเป็นหัวแคลนออก แคลนจะโดนยุบไปด้วย)

• หมายเหตุ : สมาชิกที่อยู่ในแคลนเดีวยกันจะยิงกันไม่ตาย


# คำสั่งระบบ Home (วาปกลับบ้าน) * ใช้ได้เฉพาะ SV.1 เท่านั้น *

พิมพ์คำสั่ง รายละเอียด
/sethome

บันทึกจุดวาป (ต้องยืนบนพื้นบ้านชั้นแรกเท่านั้น) * ค่าใช้จ่าย 30 Point *

/home วาปกลับตำแหน่งที่เราทำการ SetHome * ดีเลย์ 20 นาที *

• หมายเหตุ : สามารถ SetHome ได้แค่ 1 ที่เท่านั้น (หากจะ SetHome ที่ใหม่ให้ทำการ SetHome ที่ใหม่ทับไปเลย)

• อ่านก่อน : กรณีเซิฟเวอร์มีการรีบ้านสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ทางเราจะทำการรีข้อมูล SetHome ใหม่โดยไม่คืนค่าใช้จ่ายให้!